SELECCIÓN DE PERSOAL

BASES DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN AXENTE NOTIFICADOR/A–CONSERXE

Publicación das bases reguladoras no BOPPO núm. 69 do 7 de abril de 2017.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Prazo de presentación de instancias: 10 DÍAS HÁBILES desde o seguinte ao da publicación.

BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: MONITOR DEPORTIVO PARA O COMPLEXO LALÍN ARENA

A previsión inicial de prazas é :3 MONITORES DEPORTIVOS: 2 a xornada completa e 1 a media xornada. Ao tratarse dunha bolsa de emprego, en función das necesidades destes servizos, o número de prazas ofertadas poderá ser modificado.

PUBLICADA BAREMACIÓN DE MÉRITOS

ANUNCIO PUBLICADO NO BOPPO

BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: PERSOAL DE LIMPEZA PARA SERVIZOS XERAIS

A previsión inicial de prazas é: 5 PRAZAS DE PERSOAL DE LIMPEZA: 1 a xornada completa e 4 a media xornada. Ao tratarse dunha bolsa de emprego, en función das necesidades destes servizos, o número de prazas ofertadas poderá ser modificado.

PUBLICADA A VALORACIÓN DE MÉRITOS

Contra a valoración da fase de concurso, as persoas interesadas poderán formular alegacións ante o tribunal, no prazo de 10 días naturais, contados a partir do 07/05/2016, incluído

ANUNCIO PUBLICADO NO BOPPO

Roteiros de Lalín